Helsidesannons

  Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in

Klarälven

i Göta älvs avrinningsområde

Klarälven, i Norge kallad Femundselva och Trysilelva, är omkring 460 kilometer lång. Nästan 300 kilometer är beläget i Sverige. Avrinningsområdet är 11847,6 km² totalt. Vid mynningen i Vänern är medelvattenföringen 162,5 m³/s samt medelhögvattenföringen 690 m³/s.
Hylla kraftverk i Norge utnyttjar fallhöjden på 324 m mellan Lillhyllsjøen och Engeren/Trysilelva.
I övre Klarälvdalen, mellan Vingängssjön och Edsforsen, en sträcka på nära 10 älvmil faller älven inte många meter. Här meandrar Klarälven mäktigt fram på ett plant och lätteroderat underlag. Bergskanterna gör att älven inte kan ta ut svängarna, och Klarälven har här ett bundet meanderlopp, något som är världsunikt för en så stor älv. Klarälvens sträckning norr om Edsforsen är därför högt klassat som riksintresse av geologiska värden, och skyddas genom särskilda geografiska bestämmelser i 4 kap miljöbalken 6§ mot ytterligare utbyggnad.

 Visa lista

Kartan visas endast för inloggade medlemmar

Anläggningar i Klarälven

NrNamnEffektNormalprodÄgareFallhöjdBild
1Forshaga6,6 MW41,5 GWhFortum Sverige AB4,5 m
2Deje20 MW90 GWhFortum Sverige AB11 m
3Munkfors33 MW140 GWhFortum Sverige AB17 m
4Skymnäsforsen15,6 MW110 GWhFortum Sverige AB12 m
5Forshult24 MW110 GWhFortum Sverige AB12 m
6Krakerud22 MW115 GWhFortum Sverige AB12 m
7Skoga15 MW80 GWhFortum Sverige AB11 m
8Edsforsen9 MW49 GWhFortum Sverige AB7 m
9Höljes128 MW634 GWhFortum Sverige AB88 m
10Letten36 MW65 GWhFortum Sverige AB191 m
11Tåsan40 MW100 GWhTåsan Kraft AB269 m
12Brattfall (Halgå)0,82 MW2,6 GWhFortum Sverige AB32 m
13Forshults Kvarn0,1 MW0,2 GWhKvarnnäsälvens Kraft AB5 m
14Mölnbacka1,5 MW3,6 GWhBergfors Kraft AB20 m
15Eggsjön0,6 MW0,5 GWhTåsans Kraft AB17,7 m
16Näckån0,85 MW3 GWhNäckåns Energi AB212 m

Summa: 353.1 MW, 1544 GWh.