Denna sida använder cookies för bästa användarupplevelse. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här.
Logga in

Meny 

Sök efter:

Avancerad sökning

Besökare sedan 2003-11-22

Klarälven
i Göta älvs avrinningsområde

Klarälven, i Norge kallad Femundselva och Trysilelva, är omkring 460 kilometer lång. Nästan 300 kilometer är beläget i Sverige. Avrinningsområdet är 11847,6 km² totalt. Vid mynningen i Vänern är medelvattenföringen 162,5 m³/s samt medelhögvattenföringen 690 m³/s.
Hylla kraftverk i Norge utnyttjar fallhöjden på 324 m mellan Lillhyllsjøen och Engeren/Trysilelva.
I övre Klarälvdalen, mellan Vingängssjön och Edsforsen, en sträcka på nära 10 älvmil faller älven inte många meter. Här meandrar Klarälven mäktigt fram på ett plant och lätteroderat underlag. Bergskanterna gör att älven inte kan ta ut svängarna, och Klarälven har här ett bundet meanderlopp, något som är världsunikt för en så stor älv. Klarälvens sträckning norr om Edsforsen är därför högt klassat som riksintresse av geologiska värden, och skyddas genom särskilda geografiska bestämmelser i 4 kap miljöbalken 6§ mot ytterligare utbyggnad.

 Visa lista

Kartan visas endast för inloggade medlemmar

Anläggningar i Klarälven

NrNamnÄgare
1ForshagaFortum Sverige AB
2DejeFortum Sverige AB
3MunkforsFortum Sverige AB
4SkymnäsforsenFortum Sverige AB
5ForshultFortum Sverige AB
6KrakerudFortum Sverige AB
7SkogaFortum Sverige AB
8EdsforsenFortum Sverige AB
9HöljesFortum Sverige AB
10LettenFortum Sverige AB
11TåsanTåsan Kraft AB
12Brattfall (Halgå)Fortum Sverige AB
13MölnbackaBergfors Kraft AB
14Äggsjön (Eggsjön)Tåsans Kraft AB
15NäckånNäckåns energi AB

Summa: 351.2 MW, 1281 GWh.