Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


Fallförluster

Fallförlust i en tub eller kanal är direkt proportionell mot dess längd och omvänt proportionell mot friktionsmotståndet (Mannings tal)

hf = friktionsfärlust i m
L = vattenvägens längd i m
v = vattenhastigheten i m/s
M = Mannings tal, se nedan
R = hydrualiska medeldjupet i m som uttrycks av formeln:

A = sektionsarean i m²
p = våta perimetern i m d.v.s. längden av vattenvägens tvärsnitt som kommer i kontakt med vattnet.
Fär en ståltub är det samma som inneromkretsen

Mannings tal Grov yta Slät yta
Naturliga vattendrag    
Jämn sandbotten 30 45
Stenig, ojämn botten 20 35
Stark växtlighet, grund och gölar 12 20
     
Tuber    
Trä 70 90
Nitade stålrör 60 75
Svetsade 75 100
Betong 75 90
Plast 85 100
     
Kanaler    
Grävda i jord, finkornings material 40 60
Grävda i jord, stenigt material 25 40
Sprängda 25 35
     
Tunnlar    
Oinklädda 27 37
Betonginklädda 75 90

Exempel:

Vilken fallförlust har en 1200 meter lång ståltub med diametern 1,4 meter om vattenhastigheten är 2,14 m/s?

Först räknar vi ut hydrualiska medeldjupet:

Arean på tuben blir radien² · pi = 0,7² · 3,14 = 1,54 m²
Hydrualiska medeldjupet R = arean / omkretsen på tuben = 1,54 / 4,4 = 0,35 m

Fallfölusten blir då:

1200 · 2,14² / (80² · 0,25) = 3,43 m