Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


Installerad effekt i landets kraftstationer

Baserat på bränsle, mätt i MW.

  2006-12-31 2007-12-31
Kärnkraft 8 965 9 074
Fossil kraft 5 132 5 119
Förnybar kraft 19 722 19 883
-vattenkraft 16 180 16 209
-avfall 247 242
-biobränslen 2 715 2 644
-vindkraft 580 788
Totalt 33 819 34 076
Tillskott +871 +443
Bortfall -264 -186

De största elproducenterna

Installerad effekt hos medlemmar i Svensk Energi, mätt i MW.

  Företagsnamn Vattenkraft Totalt
1 Vattenfall 7 968 13 888
2 Sydkraft (Heter numera E.ON Sverige) 2 742 7 102
3 Fortum 3 127 5 823
4 Skellefteå Kraft AB 674 805
5 Mälarenergi 56 569
6 Göteborg Energi AB - 312
7 Statkraft Sverige AB 290 290
8 Jämtkraft AB 211 268
9 Tekniska Verken i Linköping AB 91 256
10 Holmen Kraft AB 252 252
11 Umeå Energi AB 153 168
12 Öresundskraft AB 3 159
13 Karlstads Energi AB 24 105
14 LuleKraft AB - 90
15 Sundsvall Elnät AB - 74
16 Växjö Energi AB - 60
17 Sollefteforsens AB 49 49
18 Borås Energi Nät AB 12 46
19 Jönköping Energi AB 20 43
20 Gävle Energi AB 15 39
21 Eskilstuna Energi & Miljö AB - 39
22 Lunds Energikoncernen AB (publ) - 30
23 Övriga medlemmar 117 266
  Summa 15 804 30 733

Siffror från 2007-12-31


Installerad effekt i Vattendragen

Mätt i MW.

Vattendrag 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
Övre Norrland 7 169 7172 7 176
Luleälven 4 234 4 233 4 234
Piteälven 50 50 50
Skellefteälven 1 023 1 026 1 026
Rickleån 10 10 10
Umeälven 1 753 1 753 1 753
Öreälven 3 3 6
Gideälven 70 70 70
Moälven 6 6 6
Nätraån 12 12 12
Smååar 8 9 9
Mellersta och nedre Norrland 6 105 6 108 6 114
Ångermanälven inkl. Faxälven 2 580 2 581 2 581
Indalsälven 2 094 2 094 2 100
Ljungan 599 600 600
Delångersån 16 16 16
Ljusnan 812 813 813
Smååar 4 4 4
Gästrikland, Dalarna och Mälarlandskapen 1 271 1 276 1 289
Gavleån 24 24 24
Dalälven 1 133 1 136 1 147
Eskilstunaån 8 8 9
Arbogaån 32 33 33
Hedströmmen 8 8 8
Kolbäcksån 54 54 55
Nyköpingsån 4 5 5
Smååar 8 8 8
Sydöstra Sverige 399 407 412
Vättern-Motala Ström 158 161 162
Emån 18 19 19
Alsterån 6 7 8
Ronnebyån 13 13 14
Mörrumsån 20 20 20
Helgeån 34 34 35
Lagan 133 133 133
Smååar 17 20 21
Västsverige 1 206 1 217 1 218
Nissan 52 55 55
Ätran 67 68 68
Viskan 26 26 26
Upperudsälven 23 25 25
Byälven 71 71 72
Norsälven 125 126 126
Klarälven 387 388 388
Gullspångsälven 127 128 128
Tidan 7 7 7
Göta älv 300 300 300
Smååar 21 22 23
Hela riket 16 150 16 180 16 209

Källa: Svensk Energi


Sveriges 24 högsta/största dammar

 • Suorva, i Luleälven, reglerar vattenflödet till Porjus vattenkraftverk. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.
 • Porjus,i Luleälven, är 25 meter hög och belägen i staden med samma namn. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.
 • Messaure,i Luleälven, är en av Sveriges högsta dammar, 101 meter hög. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.
 • Seitevare, i Luleälven, är näst högsta dammen i Sverige, 106 meter hög. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.
 • Parki, i Luleälven, kallas Seitevares lillebror eftersom den är mindre och ligger längre söderut. Ägs av Vattenfall Vattenkraft. 
 • Akkats, i Luleälven, ligger norr om Jokkmokk. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.
 • Letsi, i Luleälven, i tätorten Vuollerim. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.
 • Sädvajaure, i Skellefteälven. Ägs av Skellefteälvens Vattenregleringsföretag.
 • Rebnisjaure, i Skellefteälven. Ägs av Skellefteälvens Vattenregleringsföretag.
 • Bastusel, i Skellefteälven. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.
 • Grytfors, i Skellefteälven. Ägs av Skellefteå Kraft.
 • Gallejaur, i Skellefteälven. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.
 • Vargfors, i Skellefteälven, är en valvdamm byggd av betong. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.
 • Ajaure, i Umeälven. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.
 • Borga, i Ångermanälven. Ägs av Statkraft Sverige.
 • Dabbsjö, i Ångermanälven. Ägs av Statkraft Sverige.
 • Hällby, i Ångermanälven. Ägs av Eon Vattenkraft.
 • Flåsjön, i Ljungan. Ägs av Ljungans Vattenregleringsföretag.
 • Lossen, i Ljungan. Ägs av Ljungans Vattenregleringsföretag.
 • Grundsjöarna, i Ljungan. Ägs av Ljungans Vattenregleringsföretag.
 • Svegssjön, i Ljusnan. Ägs av Fortum Generation.
 • Trängslet, i Dalälven, är Sveriges högsta damm, 125 meter hög. Ägs av Fortum Generation.
 • Höljes, i Klarälven. Ägs av Fortum Generation.
 • Vargön, i Göta älv, är en damm med betongmur. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

Sveriges största älvar

  Medelvattenföring vid mynningen i havet Ungefärlig längd från källorna till havet Avrinningsområde
Göta älv/Klarälven 570 m³/s 760 km 50299 km²
Lule älv 506 m³/s 460 km 25240 km²
Ångermanälven 500 m³/s 460 km 31864 km²
Indalsälven 445 m³/s 430 km 26726 km²
Ume älv 443 m³/s 470 km 26814 km²
Torne älv 388 m³/s 520 km 49157 km²
Dalälven 344 m³/s 540 km 28953 km²
Kalixälven 295 m³/s 450 km 18130 km²
Ljusnan 230 m³/s 440 km 19828 km²
Norrström 170 m³/s 436 km 22650 km²
Pite älv 167 m³/s 410 km 11285 km²
Skellefte älv 162 m³/s 440 km 11731 km²
Ljungan 138 m³/s 399 km 12851 km²
Källa: SMHI