Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


Källor

Böcker/Informationsblad/Tidningar o.dyl.

Nils Forsgren - Harsprånget. Storverket som aldrig höll på att bli av
Nils Forsgren - Den effektfulla älven
Nils Forsgren - Porjus. Pionärverket i ödemarken
Nils Forsgern - Krafttag i norr. En krönika om energin från Vattenfall Mellersta Norrland
Nils Forsgren - Suorva. Dammbygget i vildmarken
Vattenfall Mellansverige - Bergslagen och dess kraftverk
Statens Vattenfallsverk Under Fyra Decennier
Brunström & Spade - Elektriska Vattenkraftverk
Lasse Brunnström - Estetik & ingengörskonst
Vattenfall m.fl. - Hydropower in Sweden
Fortums Miljöredovisning - Anläggning Gullspångsälven
Bengt Spade - De svenska vattenkraftverken
Vattenfalls kulturvårdskommité - Juktan
Riksantikvarieämbetets förteckning över svenska vattenkraftverk.
Vattenfalls kulturvårdskommité - Hölleforsen i Indalsälven
Vattenfalls kulturvårdskommité - Vattenkraft i Storuman
Vattenfalls kulturvårdskommité - Stornorrfors kraftstation
Urban Karlsson & David Lindblad - Erosionsskydd på vattenkraftsdammars uppströmsslänter
Marcus Hardt & Göran Klippenberger - Analys av eroderbar dammdel vid Vittjärvs dammanläggning
Eva Wikström - Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Vattenfall AB Vattenkraft
Nils Johansson - Atlantprojektet
Vattenfalls och andra bolags informationsfoldrar
SMHI:s vattendragsregister

Internet

www.vattenfall.se
www.eon.se (fd www.sydkraft.se och www.graninge.se)
www.fortum.se
www.skekraft.se
www.niu.se
www.smhi.se
www.elmuseum.se
www.umealven.com
www.jokkmokk.se
www.gibbles.net
www.vbkraft.se
www.malungselverk.se
www.hobbyfoto.se
alingsasguiden.com
www.risknet.foi.se
Energimyndighetens förteckning godkända anläggningar för elcertifikat


Om bilder

En del bilder kommer från andra hemsidor, böcker eller brochyrer.
Dessa bilder kan vara skyddade av lagen om upphovsrätt.
Dessa bilder har jag fått klarttecken att använda på min hemsida.
Är det någon som motsätter sig detta, hör av er snarast!
Övriga foton tillhör respektive fotograf.


Om koordinater

Koordinaterna är hämtade från Eniro med hjälp flygbild. I vissa fall är det svårt att säga vilken byggnad som är själva kraftverket.
Jag har även haft stor hjälp av Lantmäteriets tjänst "KartSök och ortnamn".
Koordinaterna är inte på något sätt exakta och bör endast användas för nöjes skull.


Jag vill ge ett Extra stort tack till:

Pierre Eriksson på Filipstad Energi AB för all hjälp, information och visningar.
Olof von Kogerer på Stamparbo kraftverk för all information och visningar.
Jenny Fahlgren, Informationsassistent på Skellefteå Kraft.
Torbjörn Tärnhuvud, webmaster på dåvarande Sydkraft.
Maja på Vattenfall för visningen i Stornorrfors.
Kristoffer på Vattenfall för all information.
Peter Ljung på Vattenfall för visning och information.
Birgitta Adell på Fortum.
Peter Altzar och Fredrik Karlsson på Fortum för all information och bessöket vid Höljes.
Ove på Fortum som visade Lettens pumpkraftverk.
Stig Gudmarsson på Dalakraft.
Ida och Martin på Vattenfall för visningen i Porjus.
Thorbjörn på dåvarande Sydkraft för visningen av Hällforsen
Hasse på Jönköping Energi för visningarna.
Bengt Karlsson på Fortum för visningen i Jössefors.
Martin Johnsson för all hjälp och tips.
Rose-Marie Bjuhr på Riksantikvarieämbetet för bilderna.
John Eklund för all hjälp och tips.
Jan Kruse för all hjälp.
Jhon Ridell för all hjälp
Johan Fall för alla bilder och information
Åke Johansson för alla bilder och information.
Erland Eriksson för alla bilder och information.
Björn Jersby för alla bilder från Säveån.
Arnold Karlén för alla bilder från Tidan.
Felix Hubertsson för alla bilder från södra Sverige.
Monica Nordlund på Vattenfall för all information.
Kalle Lindholm på Svensk Energi för all information.
Åsa Lindgren på Fortum för all information
Björn-Ove Svahn för svaret om Suorva.
Jokkmokks camping för fina stugor och trevlig personal.
Arctic Colours vandrarhem i Porjus för fint rum och trevlig personal.
...plus alla som jag har glömt som också bidragt med någon form av hjälp.


Tack till alla som hjälpt mig med bilder