Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


Effekt

Den effekt man kan få ut från ett vattenfall är dirket propotionell mot flödet och fallhöjden.

P = effekt i kW
h = anläggningens verkningsgrad
g = jordaccelerationen 9.82 m/s²
q = vattenföringen m³/s
h = nettofallhöjden i m

Exempel:
Vilken effekt har ett vattendrag med flödet 1 m³/s och fallhjöden 14 meter?
Antag att verkningsgraden är 0,8.

0,8 · 9,82 · 1 · 14 = 110 kW