Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


Ohms lag

För beräkning av spänning, ström, effekt och resistans. Ange två kända värden.

Obs! Vid decimaltal måste punkt användas, ej komma.

Spänning (U): volt (V)
Ström (I): ampere (A)
Effekt (P): watt (W)
Resistans (R): ohm (Ω)
 

Resultat:

U (spänning) = V (volt)
I (ström) = A (ampere)
P (effekt) = W (watt)
R (resistans) = Ω (ohm)

U är spänning och mäts i volt (V)
I är ström och mäts i ampere (A)
P är effekt och mäts i watt (W)
R är resistans (motstånd) och mäts i ohm (Ω)

Exempel:
Om en lampa på 60 watt ansluts till vägguttaget på 230 volt blir strömmen i kabeln:
I = P/U = 60/230 = 0,26 A