Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


Svensk-Engelsk ordlista för facktermer

avbördningsförmåga discharge rate
betong concrete
bottenutskov bottom outlet
bruttofallhöjd gross head
damm dam
dämningsgräns retention water level
effekt power output
energiproduktion energy production
erosion erosion
fallhöjd head
fångdamm cofferdam
generator generator
grind trashrack
grunddamm weir
grus gravel
intag intake
intagslucka intake gate
jordfyllnadsdamm earthfill dam
korttidsreglering short-term regulated
kraftverk powerplant
krönlängd crest length
lammelldamm buttress dam
maskinstation powerhouse
makadam macadam
morän moraine
nederbördsområde catchment area
nedströms downstream
reglering regulation
rensning dredging
segmentlucka segment gate
sektorlucka sector gate
spegeldamm weir
sprängsten excavated rock
stenfyllnadsdamm rockfill dam
sugrör draft tube
svallutrymme surge basin
sänkningsgräns minimum water level
tekniska data technical data
tilloppstub penstock
tillopsstunnel intake tunnel
transformator transformer
travers overhead crane
tröskel (i dammsammanhang) crest
turbin turbine
tvärsnittsarea cross-sectional area
utlopp tailrace
utloppstunnel tailrace tunnel
utskov spillway
utskovslucka floodgate
uppströms upstream
vattenföring water discharges
vattenkraftverk hydro power plant
årsreglering annually regulation