Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


Vattenkraftsdokument

Formlerna i kalkylbladen är skyddade men det är inte något lösenord satt.
Färgsättingen är den samma i alla dokument. Grå fält kan ändras. Lila fält är formler.

Effekt.xls
effekt.xls
Räknar ut effekt, spänning eller ström, beroende på vad man vet.
effektochfallhojd.xls
effektochfallhojd.xls
Räknar ut effekt, fallhöjd eller flöde, beroende på vad man vet. Man kan även få fram verkningsgrad och teoretisk effekt.
fallforlst.xls
fallforlust.xls
Räknar ut, med hjälp av fallförlust, hur mycket pengar man förlorar per år eller per driftstimme.
fallhojdochflode.xls
fallhojdochflode.xls
Här kan man räkna ut teoretiskt max flöde och max effekt man kan få ut ur en viss turbindiameter vid en viss fallhöjd. Man kan ange fallhöjd och sedan steg så man kan se hur vattentrycket påverkar vattenflödet.
vattenkraftsmatte.xls
vattenkraftsmatte.xls
Alla formler som finns under rubrikern Vattenkraftsmatte här på hemsidan. Här kan man räkna ut det mesta på flera olika kalkylblad.

Kom gärna med kommentarer.