Helsidesannons

  Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in

This is the General Data Protection Regulation for vattenkraft.info. It contains only text in Swedish as the site is only subject to Swedish visitors. Translation to other languages is available via Google Translate.

As the site is registered in Sweden, the text is referring to Swedish laws. These are in sync with the EU-laws.

Vattenkraft.info GDPR-policy

Personuppgiftsansvarig

För att vattenkraft.info ska fungera tillfredställande är vi beroende av att behandla vissa personuppgifter om dig. Det är Kuhlins Webdesign (org.nr 770314-6238) som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig som registrerad medlem:
  • Din e-postadress, ditt användarnamn, ditt riktiga namn, samt din IP-adress. Detta används bland annat för att logga in och även se vart ifrån du loggar in.
  • Eventuella foruminlägg på webbplatsen. Detta för att förenkla kommunikationen mellan olika användare.
  • Eventuella klagomål vi har fått på dig och uppföljning av dessa. Detta för att följa upp klagomålet.
  • Viss information om användningen av webbplatserna, t.ex. besökstid, navigering och vilken typ av enhet du använder. Detta använder vi bland annat för att sammanställa statistik och förbättra webbplatserna. Det mesta av detta samlas in av statistiska verktyg och är inte kopplat specifikt till din användare.
Vi behandlar dina personuppgifter uteslutande för att kunna administrera webbplatsen. Behandlingen baseras på:
  • Ditt samtycke du gav när du registrerade dig på webbplatsen vattenkraft.info
  • Vid behandling av personuppgifter på grundval av samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar inte den behandling som redan har utförts.
  • Statistik används för att förbättra tjänsterna och är därför av stort värde för oss, samtidigt som den utgör liten risk för dig.

Varifrån får vi personuppgifter?

Vi får all information vi behandlar om dig från dig. Ingen information hämtas från tredje part. Viss information samlas in automatiskt från din enhet, men det mesta av informationen registreras av dig själv. Du kan ändra en del av denna information på sidan "Kontohantering".

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Konton som inte använts på ett år raderas automatiskt. Ingen information om dig sparas efter detta och konto kan därför inte återskapas. Du har möjlighet att radera all information vi har om dig i på sidan "Kontohantering". Allt är tillgängligt och redigerbart i databasen, och databasen lagrar inte historik, bara aktuell data lagras. 

Till vem lämnar vi ut personuppgifter?

I normala fall lämnas inte informationen ut till någon. Skriver du i forumet kan även andra se ditt riktiga namn. I teorin kan det uppstå fall där vi måste lämna över dina personuppgifter till andra. Detta sker endast när det finns en giltig grund för utlämnandet, till exempel ett avtal, rättslig myndighet eller ett domstolsbeslut. Serverleverantören är one.com som är föremål för ett databehandlingsavtal och endast ska behandla personuppgifter enligt våra instruktioner. Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES. Skulle det bli aktuellt kommer vi att se till att dina personuppgifter hanteras korrekt.

Vilka rättigheter har du?

När vi behandlar personuppgifter om dig har du flera rättigheter enligt personuppgiftsförordningen:

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller tycker att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta oss via kontakt-formuläret. Om du anser att informationen och hjälpen du får från oss inte är tillräcklig kan du klaga till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).