Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


De vanligaste sammansättningsleden i samiska ortnamn

Stavning kan variera

alep västra luspe strömt ställe vid utloppet på en sjö
ape stor myr njavve
fors
haure sjö njuonje
klipputsprång
jagge liten myr nuortap norra
jauratj liten sjö pajep övre
jaure sjö pakte klippa
jekna glaciär stuor stor
jokk
mindre älv tjåkkå hög topp
jåkkå bäck unna liten
kaisse spetsig, svåråtkomlig hög bergstopp vagge dal
kaska mellan valta mindre slätt, gärna i dal
kiedde gräsvall eller liknande varatj litet fjäll
kårså ravin vuolep nedre
kårtje
vattenfall åive huvud (runt fjäll)
lako stor högslätt årjep södra
lulep östra ätno älv
luokta vik    
luoppal sel