Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


Så fungerar ett vattenkraftverk


Illustration från wikipedia. Användes under Public domain
Förklaring:
A. Vattenmagasin
B. Stationshus
C. Turbin
D. Generator
E. Grind
F. Tilloppstub
G. Transformator
H. Utloppskanal

 

Ett vattenkraftverk utnyttjar vattnets lägesenergi. För att öka denna lägesenergi dämms vattet ofta upp med hjälp av en damm.
Vattnets tryck leds genom en turbin som får denna att rotera.
Energin övergår då till rörelseenergi som i sin tur omvandlas till elektrisk energi i generatorn.

Fallhöjden är nivån mellan den övre och den undre vattenytan.

Grindarna används för att förhindra att timmer, is och annan bråte skadar turbinen.