Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


Ristafallet

Ristafallet ligger i Undersåkers socken i västra Jämtland och är ett av Sveriges största vattenfall. Fallet ligger längs Indalsälven och 355 meter över havet.

En fridlyst, skogbevuxen ö delar av fallet i två delar, den norra och den södra delen. Ön skärmar av fallets halvor så, att den norra halvan inte går att se från den södra stranden och vice versa. Fallet är totalt ungefär 50 m brett, 14 m högt och flödet är mellan 100 och 400 m3/s, beroende på årstid. Både uppströms och nedströms fallet finns fint sportfiske efter framförallt öring. Nedströms även harr.

Ristafallet och naturen i anslutning till fallet, är gammal och så unik att den betraktas som skyddat naturområde, fridlyst enligt svensk lag.

Bilder från Ristafallet