Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in

Policy och användarvillkor

Nedan hittar ni vår allmänna policy och användarvillkoren som gäller för vår tjänst vattenkraft.info
Vattenkraft.info är en webbsida som tillhandahålls av företaget Kuhlins Webdesign. Meningen med sidan är att erbjuda företagare och entusiaster information online om svensk vattenkraft.

1 Välkommen till vattenkraft.info
1.1 Webbplatsen vattenkraft.info (nedan benämnd "hemsidan") drivs av Kuhlins webdesign (nedan benämnd “Mig eller Jag”), Engelbrektsgatan 2A, 68233 Filipstad. På vår sida kan du hitta information och bilder på svenska vattenkraftverk.
1.2 Om Du använder webbsidan är Du skyldig att följa dessa Allmänna Villkor, vilka reglerar ditt användande av webbsidan.
1.3 Före använding av hemsidan kan du om du önskar läsa igenom dessa Allmänna Villkor. De Allmänna Villkoren kan när som helst läsas, skrivas ut eller sparas lokalt.
1.4 För att skydda informationen på hemsidan används inloggning. Nya användare måste alltid godkännas av mig.

2 Säkerhet
2.1 De upgifter du lämnar vid en eventuell registrering kommer inte att lämnas vidare till tredje part.
2.2 För att höja säkerheten sparas inga lösenord i klartext.
2.3 All kommunikation mellan klienten och webbsidan sker via en krypterad SSL-anslutning

3 Ansvarsbegränsning
3.1 Jag har ingen skyldighet att utge någon ersättning till Dig för den eventuella skada som Du skulle kunna lida till följd av att hemsidan inte motsvarade dina förväntningar.
3.2 Jag ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på hemsidan och har rätt att göra ändringar i det material och den information som finns på webbplatsen.
3.3 Jag förbehåller mig rätten att när som helst ändra, inskränka eller avbryta omfattningen och funktionaliteten på webbsidan.
3.4 Jag har rätt att radera uppgifter som skrivits på allmänt tillgängligt forum på webbplatsen samt inlägg som är stötande, olämpliga eller annars bryter mot dessa Allmänna Villkor eller tillämpad lag. Om Du ser sådana uppgifter som beskrivs i denna punkt är jag tacksam om du kontaktar mig, se menyn till vänster.
3.5 Du är själv ansvarig för all information som Du hämtar från webbplatsen inte används i syften som missgynnar vattenkraften.

4 Reklamation
4.1 Skulle det uppstå något problem eller om du skulle känna dig missnöjd med denna webbsida, kan du kontakta mig, se menyn till vänster.

5 Immateriella rättigheter
5.1 Jag behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls via hemsidan samt till offentliggjort innehåll, information, bilder, videos och databaser (nedan benämnt “Skyddad Egendom”).
5.2 Förändringar, mångfaldigande, offentliggörande, vidarebefordran till tredje part och/eller utnyttjande av Skyddad Egendom utan föregående skriftligt medgivande från mig eller berörda partner är därför uttryckligen förbjudet.

6 Hantering av personuppgifter
6.1 Jag hanterar personuppgifter i enighet med General Data Protection Regulation (GDPR).
6.2 Jag garanterar att dina uppgifter aldrig lämnas ut till tredje part.
6.3 Du kan begära att Jag ska lämna information om vilka personuppgifter som finns lagrade om Dig.
6.4 Konton som inte änvänts på ett år raderas automatiskt. Personuppgifterna raderas samtidigt.
6.5 Dina uppgifter lagras för att du skall kunna logga in på hemsidan och ta del av information som endast är tillgänglig för medlemmar.
6.6 Dina personuppgifter skyddas av min leveratör av webbhotellet. Avtalet om skydd av personuppgifter hittar du på denna sida

7 Cookies
7.1 Den här webbplatsen innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.
7.2 Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker hemsidan. Läs mer hos PTS.
7.3 Hur stänger Du av cookies?
Om Du inte accepterar användandet av cookies kan Du stänga av cookies via Din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på emsidan begränsas.

8 Allmänt
8.1 Jag kan modifiera dessa Allmänna Villkor när som helst, exempelvis för att uppfylla juridiska krav eller för att göra funktionsändringar.
8.2 Om Du inte godtar dessa Allmänna Villkor, kan Du tyvärr inte nyttja våran hemsida. Skulle enskilda bestämmelser i dessa Allmänna Villkor vara ogiltiga, så påverkar detta inte giltigheten i övriga delar.

9 Tillämplig lag och tvister
9.1 På dessa Allmänna Villkor gäller svensk lag. Eventuella tvister som uppstår mellan parterna skall lösas av svensk domstol.

Dessa villkor gäller från och med 2018-05-25