Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


Vad är vad?

Effekt mäts i Watt
Effekt är en fysikalisk storhet som anger den energimängd som per tid överförs från ett avgivande till ett mottagande system.
SI-enheten för effekt är watt (W). Den är detsamma som en joule/sekund (1 J/s).
Enheten är uppkallad efter James Watt. En annan enhet för effekt är hästkraft.

1 W 1 Joule per sekund
1 kW 1 000 W
1 MW 1 000 000 W

Om 1 kW avges eller mottages under 1 timme så har man alstrat eller förbrukat 1 kilowattimme.

1 kWh 1 000 W per timme
1 MWh 1 000 kWh
1 GWh 1 000 000 kWh

Spänning mäts i Volt
Volt (V) är SI-enheten för elektrisk potential. Potentialskillnaden eller emk = [elektromotorisk kraft] definieras som skillnaden i potential mellan två punkter på en ledare om strömmen i ledaren är 1 A (1 ampere) och effektförlusten mellan punkterna uppgår till 1 W (1 watt).
Enheten för elektrisk potential är uppkallad efter Alessandro Volta.

1 kV 1 000 V

Ström mäts i Ampere
Ampere är en måttenhet för elektrisk ström uppkallad efter André Marie Ampère. Elektrisk ström genom en ledare är en ordnad rörelse av elektroner och definieras som den totala mängd laddning som per tidsenhet passerar ett tvärsnitt av ledaren. Till skillnad från både elektrisk spänning och Resistans kan ström inte existera själv.

1 A 1 coulomb per sekund genom en ledaren tvärsnittsyta.
1 kA 1 000 A


Källa: Nationalencyklopedin