Denna sida använder cookies för bästa användarupplevelse. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här.
Logga in

Meny



 

Sök efter:

Avancerad sökning

Besökare sedan 2003-11-22

Byälven
i Göta älvs avrinningsområde

Byälven rinner från sjön Glafsfjorden till Vänern och passerar därvid Gillberga, Nysäter, Harefjorden, Säffle och By. Längd ca 40 km, inkl. källflöden 190 km. Avrinningsområdet är 4785 km², varav ca 28 % ligger i Norge. Medelvattenföringen vid mynningen är 58 m³/s.
Enligt fiskeriverket ska den rödlistade fisken asp leka i de nedre delarna av Byälven vid Säffle. Aspen ska även leka i biflödet Lillälven nedströms det nedersta vandringshindret.

 Visa lista
Byälven innehåller inga kraftverk

Summa: 0 MW, 0 GWh.