Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in

Byälven

i Göta älvs avrinningsområde

Byälven rinner från sjön Glafsfjorden till Vänern och passerar därvid Gillberga, Nysäter, Harefjorden, Säffle och By. Längd ca 40 km, inkl. källflöden 190 km. Avrinningsområdet är 4785 km², varav ca 28 % ligger i Norge. Medelvattenföringen vid mynningen är 58 m³/s.
Enligt fiskeriverket ska den rödlistade fisken asp leka i de nedre delarna av Byälven vid Säffle. Aspen ska även leka i biflödet Lillälven nedströms det nedersta vandringshindret.

 Visa lista
Byälven innehåller inga kraftverk

Summa: 0 MW, 0 GWh.